Opstap 2.0 wil de arbeidsparticipatie van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt bevorderen middels arbeidsmatige dagbesteding, re-integratie activiteiten en jobcoaching.

OPSTAP 2.0

De aanpak is gericht op de persoonlijke omstandigheden van de jongere. Voorop staat het toe leiden van de jongeren naar een duurzame plaats op de arbeidsmarkt of een vervolgtraject.

Er wordt ruime aandacht besteed aan de algemene werkgeschiktheid, werkhouding en praktische vaardigheden. In een kleine setting wordt de jongere getraind op sociale- en werknemersvaardigheden. Daarna wordt een vervolgtraject bij een werkgever of een andere instantie aangeboden.

De trajectbegeleider begeleidt de jongere, regisseert, coördineert en bewaakt het traject tot er een vaste daginvulling is gevonden.