ZORGAANBOD

DAGBESTEDING

Aanbieden van arbeidsmatige dagbesteding waarbij je op allerlei manieren werkervaring op kan doen. Een belangrijk onderdeel van de dagbesteding is sociale activering.

 

ONDERSTEUNING ZELFSTANDIG LEVEN

Bij OZL ligt het accent op begeleiding in je thuissituatie. We helpen je met het op orde krijgen van je huishouding, het regelen van je financiën en het opbouwen van sociale contacten.

SOCIALE VAARDIGHEDEN

Ter ondersteuning van het traject naar werk, train je sociale vaardigheden die nodig zijn om als werknemer te kunnen functioneren. Hierbij kun je denken aan het leren omgaan met collega’s, leidinggevenden, deelnemen aan de pauze, het gescheiden houden van je werk en privé, omgaan met sociale media.

BEWUSTWORDING

In de bewustwordingstraining proberen we een antwoord te vinden op de vraag: “Dat wat ik wil, kan ik dat ook?” De stappen die we samen doorlopen zijn: Waar sta je nu, wat wil je veranderen, wat houd je tegen?

LEEFSTIJL-COACHING

De leefstijlcoach begeleidt je als je wilt werken aan een gezonde leefstijl. Hij brengt voor je in kaart wat de ideale situatie is op het gebied van voeding, beweging en rust en hoe je dat ideaal blijvend kan bereiken. Een gezonde leefstijl draagt eraan bij dat je beter in je vel zit, minder kans hebt op ziekte, minder snel moe bent en je kunt geestelijk meer aan.

OPSTAP 2.0

DAVID RICARDOSTRAAT 13-19

7559 SH HENGELO

06-54 665 779

INFO@OPSTAP2.NL

 

WILLEM VON PIEKARTZ

DAVID RICARDOSTRAAT 13-19

7559 SH HENGELO

06-51 017 533

INFO@OPSTAP2.NL

LEO LAMMERINK

DAVID RICARDOSTRAAT 13-19

7559 SH HENGELO

06-54 665 779

INFO@OPSTAP2.NL

OPSTAP FIETSSERVICE

ROC VAN TWENTE

GIETERIJ 200

7553 VZ HENGELO

06-23 569 495

INFO@OPSTAP2.NL